Ninh Bình: Bắt giam nguyên Giám đốc và nhiều cán bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: NT
Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: NT
Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: NT
Lên top