ĐỀ XUẤT THU HỒI XE 3, 4 BÁNH TỪ 30.6 TẠI HÀ NỘI:

Hơn 4.000 xe “tự dóng” giả danh xe thương binh

Trên các tuyến đường, phố ở Hà Nội vẫn còn nhiều xe 3, 4 bánh hoạt động trước khi bị cấm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Trên các tuyến đường, phố ở Hà Nội vẫn còn nhiều xe 3, 4 bánh hoạt động trước khi bị cấm. Ảnh: HẢI NGUYỄN