Hồ sơ “không cánh mà bay”: Hiệu trưởng vẫn được xếp loại Lao động tiên tiến

Trường Tiểu học Vượng Lộc (ảnh: http://thvuongloc.canloc.edu.vn)
Trường Tiểu học Vượng Lộc (ảnh: http://thvuongloc.canloc.edu.vn)
Trường Tiểu học Vượng Lộc (ảnh: http://thvuongloc.canloc.edu.vn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM