Hồ chứa 4,3 triệu m3 mất an toàn: Công bố “khẩn cấp mất an toàn” để được chỉ định thầu

Thân đập bị xuống cấp được gia cố tạm bằng cọc tre nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: H.T
Thân đập bị xuống cấp được gia cố tạm bằng cọc tre nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: H.T
Thân đập bị xuống cấp được gia cố tạm bằng cọc tre nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: H.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM