Hiệp thương ranh giới biển, đảo giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận

Ảnh: KTV.
Ảnh: KTV.