"Hiệp sĩ đường phố" Hà Nội: "Dù "đồng đội" ngã xuống, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục!"

Ông Nguyễn Văn Hùng.
Ông Nguyễn Văn Hùng.
Ông Nguyễn Văn Hùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM