Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao thư khen cho 2 hiệp sĩ: "Tôi cảm phục các em"