Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiên ngang "cột mốc" giữa đại dương

Toàn cảnh nhà giàn DK1/14.
Toàn cảnh nhà giàn DK1/14.