Hiên ngang "cột mốc" giữa đại dương

Toàn cảnh nhà giàn DK1/14.
Toàn cảnh nhà giàn DK1/14.
Toàn cảnh nhà giàn DK1/14.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM