Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiện nay ở nước ta không thể thành lập “phố đèn đỏ"

Ông Nguyễn Xuân Lập - Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH).
Ông Nguyễn Xuân Lập - Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH).