Nếu coi mại dâm là "một nghề" sẽ tác động thế nào đến đời sống xã hội?

 Ông Trần Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp).
Ông Trần Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp).
Ông Trần Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM