Tọa đàm trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt “Kết nối và lan tỏa”:

“Hễ gặp ai bất hạnh là tôi tìm cách giúp bằng được”

Bà Nguyễn Thị Nhôm (phải) luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Vương
Bà Nguyễn Thị Nhôm (phải) luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Vương
Bà Nguyễn Thị Nhôm (phải) luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Vương
Lên top