Biệt đội bảo vệ san hô

Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý được ra đời với mong muốn phát triển bền vững du lịch địa phương. Ảnh: NVCC
Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý được ra đời với mong muốn phát triển bền vững du lịch địa phương. Ảnh: NVCC
Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý được ra đời với mong muốn phát triển bền vững du lịch địa phương. Ảnh: NVCC
Lên top