“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Những em bé chiến đấu với ung thư được đi học trong Bệnh viện K. Ảnh: Phạm Đông
Những em bé chiến đấu với ung thư được đi học trong Bệnh viện K. Ảnh: Phạm Đông
Những em bé chiến đấu với ung thư được đi học trong Bệnh viện K. Ảnh: Phạm Đông
Lên top