Hàng nghìn cơ hội cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - chia sẻ về các chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - chia sẻ về các chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam - chia sẻ về các chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top