Hàng loạt tàu cá nằm bờ sau quy định hạn ngạch tàu trên dưới 15m

Hàng loạt tàu cá nằm bờ tại Cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) theo dõi ý kiến của Bộ NNPTNT liên quan đến quản lý tàu cá và quy định vùng đánh bắt theo chiều dài trên dưới 15m. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng loạt tàu cá nằm bờ tại Cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) theo dõi ý kiến của Bộ NNPTNT liên quan đến quản lý tàu cá và quy định vùng đánh bắt theo chiều dài trên dưới 15m. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng loạt tàu cá nằm bờ tại Cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) theo dõi ý kiến của Bộ NNPTNT liên quan đến quản lý tàu cá và quy định vùng đánh bắt theo chiều dài trên dưới 15m. Ảnh: Nhiệt Băng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top