Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dưới 100.000 đồng/người. Ảnh Mai Dung
Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dưới 100.000 đồng/người. Ảnh Mai Dung
Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dưới 100.000 đồng/người. Ảnh Mai Dung
Lên top