Thưởng 400 tỉ đồng tiền Tết cho công nhân

Công nhân mua sắm tại ngày hội công nhân do Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: HAC
Công nhân mua sắm tại ngày hội công nhân do Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: HAC
Công nhân mua sắm tại ngày hội công nhân do Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: HAC
Lên top