Hải Dương truy vết trường hợp F1 là khách hát quán bar Sunny

TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cách ly, truy vết các trường hợp liên quan đến ca F1 là khách hát tại Bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Trang tin Hải Dương
TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cách ly, truy vết các trường hợp liên quan đến ca F1 là khách hát tại Bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Trang tin Hải Dương
TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cách ly, truy vết các trường hợp liên quan đến ca F1 là khách hát tại Bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lên top