Hải Dương: Cách ly 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19

Hải Dương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top