Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Hải Dương yêu cầu hạn chế tập trung đông người, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh MD
Hải Dương yêu cầu hạn chế tập trung đông người, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh MD
Hải Dương yêu cầu hạn chế tập trung đông người, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh MD
Lên top