LĐLĐ TP.Hải Dương: Biểu dương 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều sáng kiến

LĐLĐ thành phố Hải Dương khen thưởng 5 tập thể có nhiều sáng kiến tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh DT
LĐLĐ thành phố Hải Dương khen thưởng 5 tập thể có nhiều sáng kiến tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh DT
LĐLĐ thành phố Hải Dương khen thưởng 5 tập thể có nhiều sáng kiến tham gia "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển". Ảnh DT
Lên top