LĐLĐ Hải Dương: Biểu dương CNLĐ tiêu biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương biểu dương 3 công nhân lao động "Bàn tay vàng' tại lễ phát động Tháng Công nhân. Ảnh DT
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương biểu dương 3 công nhân lao động "Bàn tay vàng' tại lễ phát động Tháng Công nhân. Ảnh DT
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương biểu dương 3 công nhân lao động "Bàn tay vàng' tại lễ phát động Tháng Công nhân. Ảnh DT
Lên top