Hà Tĩnh xuất hiện 3 ca dương tính với COVID-19

Tiếp nhận công dân về nước qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phòng dịch COVID
-19. Ảnh: TT.
Tiếp nhận công dân về nước qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phòng dịch COVID -19. Ảnh: TT.
Tiếp nhận công dân về nước qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phòng dịch COVID -19. Ảnh: TT.
Lên top