Hà Tĩnh: Rừng phòng hộ ven biển đang dần biến mất

Rừng phòng hộ ven biển huyện Nghi Xuân đang dần biến mất. Ảnh: Trần Tuyên
Rừng phòng hộ ven biển huyện Nghi Xuân đang dần biến mất. Ảnh: Trần Tuyên
Rừng phòng hộ ven biển huyện Nghi Xuân đang dần biến mất. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top