Cận cảnh rừng gỗ hương quý ở Gia Lai bị lâm tặc đốn hạ

Rừng gỗ hương cổ thụ đang mất dần qua hàng năm trước sự “dòm ngó” của lâm tặc. Ảnh TT
Rừng gỗ hương cổ thụ đang mất dần qua hàng năm trước sự “dòm ngó” của lâm tặc. Ảnh TT
Rừng gỗ hương cổ thụ đang mất dần qua hàng năm trước sự “dòm ngó” của lâm tặc. Ảnh TT
Lên top