Rừng biến thành củi khô chỉ có ở Chư Prông

Lâm tặc phá rừng, còn sót lại nhiều gốc cây trong rừng phòng hộ. Ảnh TTuấn
Lâm tặc phá rừng, còn sót lại nhiều gốc cây trong rừng phòng hộ. Ảnh TTuấn
Lâm tặc phá rừng, còn sót lại nhiều gốc cây trong rừng phòng hộ. Ảnh TTuấn
Lên top