Hà Tĩnh: Phát hiện 7 ca COVID-19 trong cộng đồng, cách ly nhiều tổ dân cư

Phong tỏa ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Phong tỏa ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Phong tỏa ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Lên top