Hà Nội: Chi tiết mức hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trước tình hình cấp bách thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ tới các nhóm đối tượng yếu thế và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Infographic

Lên top