Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng

Dự kiến, hết năm 2019, Hà Nội có 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới (91,9%). Ảnh: PV
Dự kiến, hết năm 2019, Hà Nội có 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới (91,9%). Ảnh: PV
Dự kiến, hết năm 2019, Hà Nội có 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới (91,9%). Ảnh: PV
Lên top