Xây dựng nông thôn mới ở miền núi, cách làm hay từ Bồng Khê

Vườn bưởi da xanh của gia đình chị Bùi Thị Vân thôn 2/9 xã Bồng Khê cho lãi ròng 200 triệu đồng/năm. Ảnh Hồng Sơn
Vườn bưởi da xanh của gia đình chị Bùi Thị Vân thôn 2/9 xã Bồng Khê cho lãi ròng 200 triệu đồng/năm. Ảnh Hồng Sơn
Vườn bưởi da xanh của gia đình chị Bùi Thị Vân thôn 2/9 xã Bồng Khê cho lãi ròng 200 triệu đồng/năm. Ảnh Hồng Sơn
Lên top