Hà Nội: Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2017

Tiết mục văn nghệ tại Lễ tuyên dương (Ảnh: Trần Vương)
Tiết mục văn nghệ tại Lễ tuyên dương (Ảnh: Trần Vương)