Hà Nội: Thêm một công nhân môi trường bị hành hung

Anh Nguyễn Văn Sinh khuôn mặt bê bết máu do bị hành hung.
Anh Nguyễn Văn Sinh khuôn mặt bê bết máu do bị hành hung.
Anh Nguyễn Văn Sinh khuôn mặt bê bết máu do bị hành hung.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM