Hà Nội: Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra đột xuất sức khoẻ lái xe. Ảnh: GTVTHN
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra đột xuất sức khoẻ lái xe. Ảnh: GTVTHN
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiểm tra đột xuất sức khoẻ lái xe. Ảnh: GTVTHN
Lên top