Có thanh tra giao thông, xe ben chở bột đá vẫn tung bụi mù mịt

Xe tải ben mặc sức tung bụi mù mịt. Ảnh: H.A.C
Xe tải ben mặc sức tung bụi mù mịt. Ảnh: H.A.C