Hà Nội: Người dân bất an trước việc đê Hữu Hồng nứt lún kéo dài hơn 25m

Đoạn đê Hữu Hồng qua địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phương (tại Km46+160) hiện có dấu hiệu nứt toác, phải rào lại. Ảnh Ái Vân
Đoạn đê Hữu Hồng qua địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phương (tại Km46+160) hiện có dấu hiệu nứt toác, phải rào lại. Ảnh Ái Vân
Đoạn đê Hữu Hồng qua địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phương (tại Km46+160) hiện có dấu hiệu nứt toác, phải rào lại. Ảnh Ái Vân
Lên top