Hà Nội: Lát vỉa hè chọn đá không đúng và làm rất bừa bãi