Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi

Bé trai được các bác sĩ nuôi dưỡng
Bé trai được các bác sĩ nuôi dưỡng