Cứu nạn “tay ngang” trong bão số 12

Tàu Cửu Long 09. Ảnh: X.N
Tàu Cửu Long 09. Ảnh: X.N