Giao thừa Xuân Mậu Tuất: Người dân cả nước sẽ xem pháo hoa ở đâu?

Bắn pháo hoa tại TPHCM
Bắn pháo hoa tại TPHCM
Bắn pháo hoa tại TPHCM