Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lào Cai: Huyện nghèo Mường Khương xin được bắn pháo hoa dịp tết

Ngoài 2 điểm bắn tại thành phố, Lào Cai còn có 4 huyện đăng ký xin được bắn pháo hoa. Ảnh minh họa.
Ngoài 2 điểm bắn tại thành phố, Lào Cai còn có 4 huyện đăng ký xin được bắn pháo hoa. Ảnh minh họa.