Giám sát việc tặng quà Tết và trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ảnh: PV
Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ảnh: PV
Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ảnh: PV
Lên top