CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Trao tặng hơn 100 suất quà Tết cho CNLĐ

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao tặng quà Tết cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao tặng quà Tết cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao tặng quà Tết cho CNLĐ. Ảnh: NT
Lên top