Gia Lai: Hủy bỏ kết quả nghiệm thu khống công trình

Công trình sân vận động huyện Chư Pứh chưa hoàn thiện... vẫn được quyết toán. Ảnh Đình Văn.
Công trình sân vận động huyện Chư Pứh chưa hoàn thiện... vẫn được quyết toán. Ảnh Đình Văn.