Gia Lai: Bắt tạm giam Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Nhà và trang trại nằm trên đất lâm nghiệp do ông Đức lấn chiếm. Ảnh Đình Văn.
Nhà và trang trại nằm trên đất lâm nghiệp do ông Đức lấn chiếm. Ảnh Đình Văn.
Nhà và trang trại nằm trên đất lâm nghiệp do ông Đức lấn chiếm. Ảnh Đình Văn.
Lên top