Được chuyển nhầm 100 triệu đồng, nam thanh niên gửi lại tiền cho chủ nhân

Chân dung người có việc làm tốt, trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: CASM
Chân dung người có việc làm tốt, trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: CASM
Chân dung người có việc làm tốt, trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: CASM
Lên top