Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, bốc đầu ở Sơn La

Nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng vừa bị cơ quan công an ở Sơn La xử lý. Ảnh: Minh Chuyên
Nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng vừa bị cơ quan công an ở Sơn La xử lý. Ảnh: Minh Chuyên
Nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng vừa bị cơ quan công an ở Sơn La xử lý. Ảnh: Minh Chuyên
Lên top