Hàng triệu khách hàng phía Nam được giảm giá điện, tiền điện

Ngành điện miền Nam khẩn trương thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị tác động của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Ngành điện miền Nam khẩn trương thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị tác động của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Ngành điện miền Nam khẩn trương thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị tác động của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: EVNSPC cung cấp.
Lên top