Dùng cốc, đĩa “dùng một lần”- đừng để chết vì “không sợ súng”

EC vừa đề xuất cấm các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như ống hút nhựa, cốc, đĩa dùng một lần. (Ảnh minh họa)
EC vừa đề xuất cấm các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như ống hút nhựa, cốc, đĩa dùng một lần. (Ảnh minh họa)
EC vừa đề xuất cấm các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như ống hút nhựa, cốc, đĩa dùng một lần. (Ảnh minh họa)