Dự báo thời tiết 3.1: Mưa rét ở Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão