Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gần biển Đông

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới.Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM